• LEELA BLOSSOM
  659.10.S.12P.66.RV1
  white gold, diamonds, quartz
  34 mm
 • LEELA BLOSSOM
  659.2.S.12P.66.CZK
  white gold, diamonds, quartz
  34 mm
 • LEELA BLOSSOM
  659.9.S.12P.66.CFK
  white gold, diamonds, quartz
  34 mm
 • LEELA BLOSSOM
  659.92.S.12P.66.RR1
  white gold, diamonds, quartz
  34 mm
 • AFFINITY S
  632.1.S.12.34.AK
  Yellow gold, diamonds, quartz
  26.2 mm
 • AFFINITY S
  632.1.S.12.34.CIK
  Yellow gold, diamonds, quartz
  26.2 mm
 • AFFINITY
  432.1.S.12.34.AK
  Yellow gold, diamonds, quartz
  21.1 x 32.7 mm
 • AFFINITY
  432.1.S.12.34.CIK
  Yellow gold, diamonds, quartz
  21.1 x 32.7 mm
 • LEELA BLOSSOM
  659.N1.F.N4.36F.AMK
  Yellow gold, diamonds, quartz
  26 mm
 • LEELA BLOSSOM
  659.N1.F.N4.36F.AMG
  Yellow gold, diamonds, quartz
  26 mm
 • LEELA BLOSSOM
  659.N1.F.N4.36F.RY1
  Yellow gold, diamonds, quartz
  26 mm
 • LEELA BLOSSOM
  659.N1.F.N4.36F.RH2
  Yellow gold, diamonds, quartz
  26 mm
 • LEELA BLOSSOM
  659.N1.F.N4.36F.RP1
  Yellow gold, diamonds, quartz
  26 mm
 • LEELA BLOSSOM
  659.N1.F.N4.36F.RQ1
  Yellow gold, diamonds, quartz
  26 mm
 • VIRTUOSO
  615.7.S.12P.60.RV1
  white gold, diamonds, quartz
  28 mm
 • L'AVENUE
  661.7.S.P32.66P.WGP
  28 mm
 • L'AVENUE
  661.7.S.12P.66.WGC
  White gold, diamonds, quartz
  28 mm
 • L'AVENUE
  661.7.S.12P.66.WG
  White gold, diamonds, quartz
  28 mm
 • L'AVENUE
  661.7.S.P32.66P.CQL
  White gold, diamonds, quartz
  28 mm
 • L'AVENUE
  661.7.S.12P.66.CQL
  White gold, diamonds, quartz
  28 mm
 • L'AVENUE
  661.N7.S.N1P.66.CXK
  White gold, diamonds, quartz
  28 mm
 • L'AVENUE
  661.7.S.P32.76P.RGP
  Red gold, diamonds, quartz
  28 mm
 • L'AVENUE
  661.7.S.12P.76.RGC
  Red gold, diamonds, quartz
  28 mm
 • L'AVENUE
  661.7.S.12P.76.RG
  Red gold, diamonds, quartz
  28 mm
 • L'AVENUE
  661.7.S.P32.76P.CZM
  Red gold, diamonds, quartz
  28 mm
 • L'AVENUE
  661.7.S.12P.76.CZM
  Red gold, diamonds, quartz
  28 mm
 • L'AVENUE
  661.N7.S.N1P.76.CHK
  Red gold, diamonds, quartz
  28 mm
 • VERSAILLES
  340.N7.F.12P.66.WMG
  White gold, diamonds, quartz
  20 x 31 mm
 • VERSAILLES
  340.N7.F.12P.66.RY1
  White gold, diamonds, quartz
  20 x 31 mm
 • VERSAILLES
  340.N4.F.22P.76.RMG
  Red gold, diamonds, quartz
  20 x 31 mm
 • VERSAILLES
  340.N4.F.22P.76.RY1
  Red gold, diamonds, quartz
  20 x 31 mm
 • VERSAILLES
  340.7.F.N4P.71.RH2
  Red gold, diamonds, quartz
  20 x 31 mm
 • ALLEGRIA
  649.7.S.12P.66.WMG
  White gold, diamonds, quartz
  24 x 31.3 mm
 • ALLEGRIA
  649.7.S.12P.66.CVK
  White gold, diamonds, quartz
  24 x 31.3 mm
 • ALLEGRIA
  649.1.S.12P.36.AMG
  Yellow gold, diamonds, quartz
  24 x 31.3 mm
 • ALLEGRIA
  649.1.S.12P.36.CNK
  Yellow gold, diamonds, quartz
  24 x 31.3 mm
 • PRIMA DONNA
  352.7.F.12P.66.WMK
  White gold, diamonds, quartz
  18.6 x 33.5 mm
 • PRIMA DONNA
  352.7.F.12P.66.CXK
  White gold, diamonds, quartz
  18.6 x 33.5 mm
 • PRIMA DONNA
  352.2.F.N4P.76.RMK
  Red gold, diamonds, quartz
  18.6 x 33.5 mm
 • PRIMA DONNA
  352.2.F.N4P.76.CJK
  Red gold, diamonds, quartz
  18.6 x 33.5 mm
 • BOLERO
  966.9.F.96.30.AMK
  Yellow gold, diamonds, quartz
  19 x 27.2 mm
 • BOLERO
  966.6.F.66.30.AMK
  Yellow gold, diamonds, quartz
  19 x 27.2 mm
 • BOLERO
  966.8.F.71.30.AMK
  Yellow gold, diamonds, quartz
  19 x 27.2 mm
 • BOLERO
  966.7.F.M2B.66.WMK
  White gold, diamonds, quartz
  19 x 27.2 mm
 • BOLERO
  966.A5.F.A5.66.WMK
  White gold, diamonds, quartz
  19 x 27.2 mm
 • BOLERO
  966.A5.F.A5.66.RB2
  White gold, diamonds, quartz
  19 x 27.2 mm
 • BOLERO
  966.7.F.M2B.66.CXK
  White gold, diamonds, quartz
  19 x 27.2 mm
 • BOLERO
  966.7.F.M2B.50.CXK
  White gold, diamonds, quartz
  19 x 27.2 mm
 • BOLERO
  966.7.F.M20.50.KWG
  White gold, diamonds, quartz
  19 x 27.2 mm
 • BOLERO
  966.2.F.M8B.76.RMK
  Red gold, diamonds, quartz
  19 x 27.2 mm
 • BOLERO
  966.2.F.M8B.76.CJK
  Red gold, diamonds, quartz
  19 x 27.2 mm
 • BOLERO
  966.2.F.M8B.70.CJK
  Red gold, diamonds, quartz
  19 x 27.2 mm
 • BOLERO
  966.2.F.M80.70.KIG
  Red gold, diamonds, quartz
  19 x 27.2 mm
 • EMPIRE
  809.L5.S.L5.21.RY1
  Yellow gold, diamonds, quartz
  23 x 23 mm